UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme

Ücretsiz üye olmak ve fırsatlardan yararlanmak için tıklayınız... Bireysel üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz. Kurumsal üye olmak isteyenler!Lütfen önce sözleşmeyi okuyunuz.
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme
 USD 12.9387 12.9620
 EURO 11.4221 11.4977
Güncelleme 30.11.2021 16:01:26Şirketlerde Sürekli Gelişme [6.7.2008]

Şirketlerde Sürekli Gelişme

Japonların Kaizen felsefesi dediği ve dünyaya armağan ettiği sihirli kelime: Kaizen. Kai: Değişiklik, Zen: İyi ( İyiye Doğru) anlamlarını taşır. Kaizen felsefesi, kuruluşlarda herkesin dâhil olduğu sürekli iyileştirme çabalarını ifade eder. KAİZEN insanların doğasında var olan kalite ve değer isteği üzerine kurulmuştur. Yönetim bu çabasının karşılığının uzun vadede kendisine “ödeneceğine” inanmalıdır.

Burada akıllara bir soru geliyor. Sürekli iyileşme ve gelişme mümkün mü? Bu sorunun cevabı kocaman bir EVET olacaktır. Bu gelişme nasıl olacak sorusunun cevabı aslında hepsinden önemli bir soru. İyileştirme yapmak hantal yapıdaki kuruluşlar için oldukça zordur. Bunun en önemli sebepleri karar alma ve uygulamadaki sorunlardır.

Sürekli gelişme için ilk yapılması gerekenlerden biri “Proses Öncelikli Yönetim”dir. Bu yönetim anlayışı, sadece sonucu göz önünde bulundurmayan, aynı zamanda insana öncelik veren bir yönetim tarzıdır. Proses öncelikli yönetimde, çalışanların işlerini yapma tarzlarını iyileştirici çabaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Sürekli gelişim için önemli bir uygulamada “PUKO döngüsü” dür. PUKO döngüsü, bütün yönetim faaliyetlerinde “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” sisteminin uygulanmasıyla iyileştirilebileceğini öne sürer.

Bu yaklaşımların dışında, bütün kuruluşlarda sürekli iyileştirme için olması gereken en önemli faktörlerden birisi de “Standartlaştırma” dır. Standartlar, çalışanların işlerini başarıyla gerçekleştirmelerine yol göstermek üzere, tüm ana işlemler için, yönetim tarafından belirlenmiş bir dizi politika, kural, direktif ve prosedürlerdir.

Dünyada pek uygulanmayan fakat her geçen gün biraz daha ilgi uyandıran “SUKO Döngüsü” ise PUKO döngüsüne benzemekle birlikte daha sade bir yapısı vardır. Farkı her faaliyeti işin başında standarda bağlamaktır.

Kuruluşlarda gelişmeyi engelleyen sorunlardan biri kalite yetersizliğidir. Bunu önlemek için ve gelişmeyi devam ettirmek için “Kalite Kontrol” grupları oluşturmak gerekir. Kalite kontrol grupları, gönüllü olarak faaliyette bulunan, devamlı olarak firma çapında kalite kontrol, kendini geliştirme, müşterek eğitim, akış kontrolu ve iyileştirme programlarını yürüten küçük gruplardır. Kalite grupları oluşturulduktan sonra kuruluşların iyi bir gelişme kaydedeceği kaçınılmazdır.

Bir diğer gelişim faktörü “Öneri Sistemi” dir. Bu sistemde, üst yönetimin duyarlılığı, karşılıklı bilgi akışı ve ödül sisteminin geliştirilmesi sisteme olan ilgiyi arttırır. Japon tarzı öneri sistemi, Amerikan tarzı sistemlerdeki ekonomik ve finansal teşviklerin aksine çalışanların moralini güçlendirmeye ve yapıcı katılımlarını sağlamaya ağırlık verir. Bu sistem gelişen firmalarda kesinlikle uygulanmalıdır.

Gelişmek isteyen kuruluşlarının yapmaları gereken bir diğer faaliyette “Otonomasyon” dur. Bu faaliyet özellikle sanayi kuruluşlarında uygulanmakla beraber pek de ülkemizde uygulanma fırsatı bulamamaktadır. Bu faaliyet, Toyota üretim sisteminin bir özelliği olan “makinelerin hatalı üretim yaptıklarında durmasını” ifade etmektedir.

Bütün bu sistem ve yaklaşımların amacı sürekli gelişmeyi sağlamaktır ancak bunların dışında da yapılması gereken faaliyetler vardır. Bunlardan biri de “Toplam Kalite Kontrol”dür. Bir kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamen entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan, düzenli ve sürekli gelişme faaliyetleridir. Bu gelişmiş performans kalite, maliyet, termin, insan gücü geliştirme ve yeni ürün geliştirme gibi fonksiyonlar arası hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu faaliyetlerle müşterilerin tatmininin artacağı düşünülmektedir.

Sürekli gelişim için kuruluşlar kullandıkları ekipman ve donanıma önem göstermek zorundadır. “Toplam Verimli Bakım” adı altında gerçekleştirilen bu faaliyette, ekipmanın toplam kullanım süreci içinde maksimum etkinliğinin sağlanması hedeflenir. Toplam Verimli Bakım tüm bölümleri ve kademeleri içerir. Kişileri küçük gruplar ve gönüllü faaliyetlerle fabrika bakımına motive eder. Bakım sistemini geliştirme, temel temizlik eğitimi, problem çözme yeteneği ve firesiz çalışma gibi temel alanları kapsar. Üst yönetim, Toplam Verimli Bakım için herkesin yetenek ve sorumluluklarını göz önünde bulunduran ve ödüllendiren bir sistem tasarlamalıdır.

Sürekli gelişim için dünyanın farklı bölgelerindeki kuruluşlar sürekli bir çaba içindedir. Özellikle Japon sanayisi bu konuda dünyaya önderlik etmektedir. Japon sanayi devlerinden biri olan Toyota da geliştirilmiş olan “Kamban” sistemi de bunlardan biridir. Kamban sistemi  Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir ve tam zamanında üretim ile envanter kontrol sistemlerinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Üretilen parçaların üstüne, teslim edilen miktarın belirtildiği bir kamban veya kart konur. Tüm parçalar kullanıldığında, aynı kart işleme konulduğu ilk noktaya döner ve sonraki talebi oluşturur.

Taiichi Ohno bu sistemin dışında çok önemli başka bir sistemin geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur. “Tam Zamanında” yada diğer bir deyişle “Just in time” sistemi, üretim ve envanter kontrol tekniğidir. Özellikle üretimde israfı önlemek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Bütün bu yaklaşımların ışığında sürekli gelişme bir şirket stratejisi olarak başlatılmalıdır. Kuruluş üst yönetimleri sürekli gelişme için kaynak ayırmalı ve fonksiyonların tamamını kapsayan hedefler koymalıdır. Üst yönetim, standartları hazırlatmalıdır. Bu standartlar idari ve teknik standartlar olarak ikiye ayrılabilir. İdari standartlar, personelle ilgili standartlar, bütçeler, hedefler, teslimat programları örnek verilebilir. Teknik standartlara, üretim zamanları, prosedürler, prosesin ve üretim araçlarının kontrol altına alınması örnek verilebilir. Sürekli gelişme çalışanlarla başlar ve onların gayreti gelişimin anahtarıdır. Şirketlerin, etkili ve verimli bir ISO 9001:2000 sistemi kurarak ilk adımı atmaları ise sürekli gelişme çabaları için iyi bir temel oluşturacaktır.

Fevzi Kostak
kostak@etikadanismanlik.com

Kaynak : kobitek.com

 
Okunma Sayısı 2300 Son Güncelleme: 1.7.2008

UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme
  4Bizden Haberler
 Bilişimde Kariyer - YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

  YSM Yazılım Kadrosunu Genişletiyor.

 UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

  UstalarBurada.com web sitesi güncellendi.

 YazıcıGrup Ekim2010 e-bülteni yayınlandı

  YazıcıGrup e-bülteni yayınlandı. http://www.yazicigrup.net/eBulten/2010/20100910/

 UstalarBurada.com 'a YSM Yazılım'dan açıklama

  YSM Yazılım ve 2010 vizyonunu aktaran açıklamayı yayınlıyoruz.

 Operasyonel Değerleme ve Şirket Karnesi

  Modern Yönetim Teknikleri – Yazı Dizisi 2

 Bizimle çalışmak ister misiniz?

  YAZILIM ve PROJE SATIŞ YÖNETİCİMİZ olmak istermisiniz?...

 Niyetiniz büyümek ise EVET yazılımı size yeter

  Müşteri ve Adayları, Pazarlama-Satış-CRM,Üretim, Finans,...... EVET ile çok kolay

 Ne duruyorsun ? İstenmeyen başarısız sonuçları aşmak için arayınız

  Neden YSM Yazılım?

 BARTER sistemi hakkında merak edilen her şey

  KOSGEB, BARTER sistemini nasıl tanımlıyor

 Şirket liderleri ve yöneticileri için

  Şirketinize "Sistemsel Bakış" anlayışı geliştirmek üzerine…

 Vergide Türkiye Üçüncülüğü Yetmez Çöpten Elektrik Üretip Birinci Olacağım

  Ankara birincisi, Türkiye üçüncüsü olan Türker, 2008 yılı hedefini ise birincilik olarak belirledi.

 Akbank'tan Net 1,782 Milyon TL Kar

  Akbank, 2008 yılında 1 milyar 782 milyon TL net kar elde etti.

 UstalarBurada.com büyüyor

  UstalarBurada.com üye sayısı güngüne artıyor. UstalarBurada.com ailesi hızla genişliyor.

 Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com fiyat tekliflerini bekliyor.

  Tüm haklarıyla Satılık Portal Web Sitesi : UstalarBurada.com - Türkiye İstihdam ve İşgücü piyasasına teknolojik katkımız

 www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.UstalarBurada.com sitemizin Google Page Rank değeri 4 e yükseldi.

 www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

  27 Eylül 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 6 ya yükseldi.

 ArtWords - ArtWin.Net Google AdWords reklam kampanyası başladı,

  Üyeliği olan kazanıyor, olmayan acaba nasıl üye olunuyor diye soruyordu.

 Neyin CRM si?

  Neyin CRM si? CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi - Nedir?

 Ustalarburada.com yeni bir iş sahasınıda bünyesine kattı

  MARKET ELEMANLARI olarak,Kasap, Şarküteri, Kasiyer. manav elemanlarıda artık ustalarburada da

 UstalarBurada.com Kurumsal Üye - Reklam Tarifesi

  Eğer sitemize reklam vermeyi düşünürseniz, daha geniş kapsamlı tanıtma imkanı bulursunuz. Tüm ilişkide olduğumuz firmalarımıza da sizi tavsiye edebilir, sizinle tanışmalarında yardımcı olabiliriz.

 Outlook da E-mail adresimi nasıl tanımlayabilirim?

  YSM Yazılım - ArtWin.net olarak müşterilerimize bir kolaylık daha sunmak istedik ve örnek program olarak Microsoft Outlook Express programını kullandık.

 E-Ticaret Terimler Sözlüğü [Bilgi Güvenliği]

  ArtWin.Net EasySELL e-ticaret yazılımı paketini biliyorsunuz.E-ticaret ile hem müşteri olarak hem de EasySELL kullanan site sahibi olarak aşağıdaki bilgileri siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmak istedik.

 Bugün 08.08.08

  YSM Yazılım - ArtWin.Net olarak 08.08.08 tarihinde neredeyiz? Neler yaptık?

 www.ArtWin.Net - Page Rank değeri 5 oldu

  28 Temmuz 2008 itibarıyla www.ArtWin.Net sitemizin Google Page Rank değeri 5 e yükseldi

 Güncel bir web sitesi müşteri getirir

  Microsoft Türkiye - Girişimcilik ile ilgili önemli bir makale

 Genel Müdürümüzün röportajı

  YSM Yazılım Genel Müdürü, Sedat YAZICI'nın yerel bir gazeteye verdiği röportajından özet açıklamalar sunuyoruz:

 YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANADA

  YILDIZ GROUP KAZAKİSTAN ASTANA STADYUMUNDADA ÇELİK KONUSUNDAKİ YETENEĞİNİ VE TECRÜBESİNİ GÖSTERDİ SLOGANINA UYGUN OLARAK TEK YILDIZ OLMA YOLUNDA SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR

 YSM Yazılım : Nam-ı diğer ArtWin.Net Yazılım

  Neler üretiyoruz? Kimlerle çalışıyoruz? Bizden son haberler...

 UstalarBurada.com - Ara Eleman ihtiyacı için içerik genişlemesine gitti

  15 Temmuz 2008 itibarıyla ana meslek kategorileri genişledi. Saç kesme ve Bükme ustaları ile Mühendis ve formenler grubu eklendi

 AKSA JENERATÖR ile gücümüze güç kattık.

  Kocaeli ilinde artık AKSA JENERATÖR'ün bayiliğini AKSAN JENERATÖR, San Tic.Ltd. Şti ile üstlenmiştir. Her türlü probleminizi çözecek jeneratör çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

 GEZGİN MAKİNA

  GEZGİN MAKİNA Kocaeli sanayiine ve Halkına hizmet etmekten mutluluk duyar

 Tüm kaynak alanında Usta olan Kaynakçı arkadaşlar

  Sitemiz sizinle,Alanında da Güvenilir Olan firmalarla Sizleri buluşturmak istemekteyiz

 Web Sitemiz

  www.UstalarBurada.com yayında

 Sanal POS nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Aile Şirketleri ve 25 Adımda Kurumsallaşma

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-Ticaret veya Elektronik Ticaret nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lere e-ticaretin getireceği avantajlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Web Sitesi ve E-ticaret

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 e-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Şirketlerde Sürekli Gelişme

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Büyüyen Aile Şirketleri

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 İtibar Yönetimi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Kalite Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar mı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ nedir?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KOBİ´lerde ihracat sorunları ve çözüm iradesi

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 Neden lisanslı yazılım kullanılmalı?

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı)

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 E-imza ve E-sertifika ile ilgili bazı kavram ve tanımlar

  Bilgilenmek için okumalımıyım acaba?

 
UstalarBurada.com : Kaliteli iş arayan, eleman arayanların sitesi - (262) 341 40 04 - Usta Firma ve Usta Elemanlar Burada - Siz Neredesiniz? Firma CV, Usta CV, Kaynak Ustaları mı Lazım İşinizi yetiştirmek mi İstiyorsunuz ? Kaynakçılar,Argoncular,El - Şirketlerde Sürekli Gelişme
İsim
e-mail
 
EasyWeb Paket-6,Easyweb Ürün Ailesi, v7.0